Güvenlik

tek başına satın alınabilir.

Yönetilen tespit ve yanıt (MDR)

Bu ürünler, adetleri kadar "Gelişmiş Güvenlik+EDR" lisansı gerektirir.

E-Posta güvenliği

tek başına satın alınabilir.

Veri kaybı önleme

tek başına satın alınabilir.

Yönetim

tek başına satın alınabilir.

Otomasyon

tek başına satın alınabilir.

Yedekleme

iş istasyonu bazlı - tek başına satın alına bilir

kapasite bazlı (GB) - tek başına satın alına bilir

Geo-replication - yedekleme ürünleri gerektirir