• Tüm kapanış tarihlerini daha hızlı ve daha kolay karşılayın

Rapor hazırlama sürecini hızlandırın – tüm grup şirketleri için analiz raporları ve finansal veriler için standart bir format oluşturun ve konsolide edin

 • Hatasız Güvenilir Veri

İşinizle ilgili kararları farklı finansal ve performans raporlama sistemlerinden elde edilen konsolide verilerden faydalanarak alın

 • Karmaşık bütçeleme sürecini kolay ve sorunsuz yürütün

Karmaşık bütçe hesaplaması gerektiren süreçler dahil olmak üzere grup şirketlerinin tüm operasyonları ve projeleri için tam işlevsel bütçelemeden faydalanın

 • IFRS ve TFRS göre denetlenebilirlik uyumluluk

IFRS ve TFRS göre konsolidasyon beyanı: genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş verileri UFRS hesap planlarına göre hazırlayın

Bütçeleme Sürecinizi Geliştirin

Şirketiniz ne kadar büyürse, bütçeleme süreci o kadar karmaşık hale gelir. Bu, ciddi bir koordinasyon ve denetim gerektiren gerçek bir zorluk haline gelebilir. 1C:Perform gibi CPM çözümleri, işletmelerin ve holding şirketlerinin en karmaşık bütçeleme süreçlerini bile etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

EPM yazılımıyla kurumsal finansı yakından takip edin

Raporlama Konsolidasyonu
 • Şirketler arası mutabakat ve eliminasyonlar

 • Holdingler için karmaşık şirket yapılarını destekleyen raporlama konsolidasyonu
 • Grubun sahip olduğu varlıklara ait borçların ve gerçekleşmemiş karların eliminasyonu

Kapsamlı Bütçeleme Sistemi
 • Tüm karmaşık yapıda bütçeler için koordinasyon

 • Şirketinizin OPEX ve CAPEX kalemleri bazında gerçekleşen bütçe ve varyans analizi
 • Farklı hesaplama seçenekleri ile konsolidasyon, dağıtım, iteratif planlama ve ekstrapolasyon planlama yöntemleri

 • Gerekli sınıflandırıcılar, boyutlar ve göstergeler için esnek ve özelleştirilebilir liste

 • Bütçeleme sürecindeki katılımcılara sorumlulukların dağıtılması

İş Analizi ve BSC
 • Stratejik hedeflerin görsel modellemesi için Balanced Scorecard konsepti

 • KPI’ların ve dinamiklerin izlenmesi, derinlemesine KPI analizi
 • What-if analizi, planlanan-gerçekleşen analizi, ABC analizi, faktör analizi ve gizli kalıpları belirlemek için entelektüel veri analizi

Yatırım Proje Yönetimi
 • Yatırım öncesi değerlendirme: yatırım muhasebesi, finansal modellerin hesaplanması, bütçeleme, yetki yönetimi ve KPI’ların hesaplanması

 • Alternatif projelerin çok kriterli puanlaması, optimal portföyün oluşturulması
 • Proje uygulamasının planlanması ve kontrolü, yatırım programının revize edilmesi

CPM Yazılımının Esnekliği ve Entegrasyonu
 • Sistem ve kaynak kullanımı ayırt etmeksizin tüm tüzel kişilerle entegrasyon

 • Farklı konsolidasyon ilkeleri: “tam” veya çok seviyeli müteakip konsolidasyon
 • Harici muhasebe sistemlerinden ve ERP yazılımlarından veri yükleme

 • Çeşitli harici kaynaklardan ana veri yönetimi: temizleme, uyumlaştırma ve mükerrer veri eliminasyonu